Rregullat

Si qdo kompani dhe ne kemi rregullat tona tё cilat janё tё detyrueshme ti lexoj qdo klient pёr tё mos arritur deri tek keqkuptimi.

Garancioni vlenё vetёm pёr makinerin e mbrendshёm tё orёs, qё do tё thote se nuk i mbulohen dёmtimet fizike si : Ngjyra, Rrypat, Butonat, qelesin konfigurues, guret dhe gjerat tjera dekoruese

Dёmtimet e shkaktuara nga Avulli ose Uji nuk mbulohen nga garancioni pa marrё parasysh rrethanat se si ka ndodhur.

Garancioni nuk vlenё nese nuk posedoni kartelen e numrit identifikues.

Ne foton e postuar me poshte keni te gjitha informacionet mbi nivelet e rezistences se ujit.

 

Rezistencandajujit